Поменять свою фамилию на фамилию своего дедушки

Хочу поменять свою фамилию на фамилию своего дедушки. Меня интересует перечень документов необходимых для подачи заявления и надо их подавать по месту прописки или по месту жительства. И могу ли я по месту жительства (прописана в Кировоградской обл., а живу у дедушкой с бабушкой в Киеве).

Смотрите ниже ответ (извлкчение из закона):
Державна реєстрація зміни імені проводиться за заявою про зміну імені фізичної особи, яка досягла віку, встановленого законом, відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем її проживання.Заява про зміну імені (додаток 15) подається в письмовій формі за умови пред'явлення паспорта громадянина України. Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подаються свідоцтво про народження та довідка з місця проживання. Фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, але не отримала паспорт громадянина України, пред'являє свідоцтво про народження та довідку з місця проживання за умови, якщо від дня досягнення зазначеного віку минуло менше ніж один місяць.До заяви про зміну імені додаються: а) свідоцтво про народження заявника; б) свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебува в) свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано); г) свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей); ґ) свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено; д) фотокартка заявника; е) квитанція про сплату державного мита.Під час подання заяви про зміну імені працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану звіряє вказані в ній відомості з поданими документами заявника, попереджає його про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і про необхідність обміну паспорта”