Позбавлення батьківських прав

Позбавлення та поновлення батьківських прав пов'язані насамперед із забезпеченням інтересів дитини. На жаль, процедура позбавлення батьківських прав важко переноситься дітьми, тому бажано підготуватись до цієї процедури заздалегідь.

Ми проконсультуємо Вас з усіх питань, пов'язаних із позбавленням батьківських прав, а саме:

 • підстави позбавлення матері або батька батьківських прав;
 • право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських;
 • правових наслідках позбавлення батьківських прав;
 • влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав;
 • праві побачення з дитиною;
 • поновлення батьківських прав.

Підстави позбавлення батьківських прав

Існують такі підстави позбавлення матері чи батька батьківських прав:

 1. не забрали дитину з пологового будинку або з іншої установи охорони здоров'я без поважної причини та протягом шести місяців не виявляли по відношенню до неї батьківського піклування;
 2. ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини (у разі досягнення ними повноліття);
 3. жорстоко поводяться з дитиною;
 4. є хронічними алкоголіками чи наркоманами (у разі досягнення ними повноліття);
 5. вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва (у разі досягнення ними повноліття);
 6. засуджені за скоєння навмисного злочину щодо дитини.

При цьому, мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо всіх своїх дітей чи одного з них. Якщо суд під час розгляду справи позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків чи однієї їх ознаки злочину, він порушує кримінальну справу. Рішення суду про позбавлення батьківських прав (після набрання законної сили) суд направляє органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

При існуванні вищезгаданих підстав позбавлення батьківських прав, ми допоможемо Вам зібрати докази, підготувати та подати до суду позов про позбавлення батьківських прав, і таким чином у судовому порядку позбавити батьківських прав того з батьків, який порушує права дитини.

Хто має право звернутися до суду

Якщо Ви можете віднести себе до однієї з наведених нижче категорій, тоді ви маєте право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав:

 • один із батьків;
 • опікун;
 • піклувальник;
 • особа, у сім'ї якої проживає дитина;
 • заклад охорони здоров'я;
 • навчальний чи інший дитячий заклад, у якому знаходиться дитина;
 • орган опіки та піклування;
 • прокурор;
 • сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Наслідки позбавлення батьківських прав

При ухваленні рішення про подання позову про позбавлення батьківських прав Вам слід пам'ятати, що це спричинить відповідні правові наслідки.
Так, особа, позбавлена батьківських прав:

 • втрачає особисті немайнові права на дитину та звільняється від обов'язків з її виховання;
 • перестає бути законним представником дитини;
 • втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;
 • не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
 • не може отримати у майбутньому тих майнових прав, пов'язаних з батьківством, які воно могло б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);
 • втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Існує також можливість одночасно з позбавленням батьківських прав попросити суд вирішити питання щодо стягнення аліментів на дитину.

Після позбавлення батьківських прав виникає питання про влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав.

З ким проживатиме дитина

Якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав, суд вирішує питання про можливість їх подальшого проживання в одному житловому приміщенні та може ухвалити:

 • рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, із житлового приміщення, в якому він проживає з дитиною, якщо буде встановлено, що вона має інше житло, до якого може оселитися;
 • рішення про примусове поділ житла;
 • рішення про примусовий обмін.

Дитина за бажанням другого з батьків може бути передана йому. Якщо ж дитина не може бути передана іншому батькові, переважне право перед іншими особами на передачу їм дитини мають, за їхньою заявою, баба та дід, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим. У разі неможливості передачі дитини вищевказаним особам, вона передається на піклування органу опіки та піклування. Незважаючи на передачу дитини родичам, мачусі, вітчиму, органу опіки та піклування, така дитина зберігає право на проживання в житловому приміщенні, в якому вона проживала, і може у будь-який час повернутися до неї.

Відновлення батьківських прав

Якщо Ви були позбавлені батьківських прав, але через деякий час хочете відновити такі права, ми надамо Ваші інтереси в суді, підготуємо та подамо заяву про надання Вам права на побачення з дитиною та допоможемо отримати дозвіл на разові або періодичні побачення з дитиною.

Мати, батько, які були позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав.

Відновлення батьківських прав неможливе, якщо:

 • дитина була усиновлена та усиновлення не скасовано або не визнано недійсним судом;
 • на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Відновлення батьківських прав є дуже важливим кроком і вимагає достатніх підстав, оскільки суд перевірятиме, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, які стали підставою для позбавлення батьківських прав, а також візьме до уваги думку іншого з батьків, інших осіб, з ким мешкає дитина. Ризик відмови суду в позові про відновлення батьківських прав загрожує можливістю повторного звернення лише після закінчення одного року з часу набрання чинності рішенням суду про таку відмову.

Наші адвокати та юристи підготують позов про відновлення батьківських прав, нададуть суду докази, що підтверджують зміну поведінки особи, позбавленої батьківських прав, на краще, виступлять представниками у переговорах з іншим з батьків, а також особами з ким проживає дитина та думки яких буде враховуватися судом при винесення рішення щодо відновлення батьківських прав.

ЗВОНІТЬ
На основі