Відшкодування збитку

Відшкодування шкоди, збитків, збитків безпосередньо пов'язане із встановленням провини їхнього заподіювача, без чого відшкодування потерпілому неможливе. Без кваліфікованої допомоги юриста чи адвоката встановити та довести провину причинетилю, причинно-наслідковий зв'язок, а також розрахувати та обґрунтувати розмір шкоди, збитків, збитків дуже складно.

Наші юристи/адвокати нададуть юридичну допомогу у справах:

 • відшкодування збитків внаслідок ДТП
 • відшкодування збитків внаслідок пошкодження будь-якого виду майна
 • відшкодування збитків внаслідок затоки квартири
 • відшкодування збитків внаслідок пожежі
 • відшкодування збитків внаслідок неякісного виконання робіт/послуг
 • відшкодування шкоди заподіяної працівниками внаслідок неякісного виконання трудових обов'язків
 • відшкодування шкоди здоров'ю та життю
 • відшкодування шкоди заподіяної незаконною дією/бездіяльністю та рішенням суду, прокурора, слідчого, дізнавача, органу дізнання, незаконним/необґрунтованим кримінальним переслідуванням, притягненням до кримінальної відповідальності, засудженням, незаконним обранням запобіжних заходів у кримінальній справі, незаконним арештом
 • відшкодування збитків заподіяних незаконними діями/бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб
 • відшкодування збитків заподіяних неналежним виконанням договірних зобов'язань

Кожен має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового чи майнового права та інтересу.

Способи захисту

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

 • відшкодування майнової шкоди (збитків)
 • відшкодування моральної шкоди (немайнової)
 • інші способи відшкодування майнової шкоди

Що є збитком

Збитками є:

 • реальні збитки — втрати, понесені особою у зв'язку зі знищенням чи пошкодженням речі, а також витрати, які особа зазнала або має зазнати для відновлення свого порушеного права
 • втрачена вигода — доходи, які особу могло б реально отримати за звичайних обставин, якби її право не було порушено

Моральна шкода

Моральна шкода полягає:

 • у фізичному болю та стражданнях, які фізична особа зазнає у зв'язку з каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я
 • у душевних стражданнях, які фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів
 • у душевних стражданнях, які фізична особа зазнала у зв'язку зі знищенням чи пошкодженням її майна
 • у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної чи юридичної особи

Розмір відшкодування збитків

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором чи законом не передбачено відшкодування у меншому чи більшому розмірі. Розмір втраченої вигоди, яка повинна відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, отриманих особою, яка порушила право. Збитки, заподіяні майну, можуть відшкодовуватися в натурі.

Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, що мають важливе значення.

Розмір і спосіб відшкодування матеріальних збитків чи моральної шкоди у кожному окремому випадку різниться залежно від обставин справи.

Наші юристи допоможуть адекватно оцінити завдані збитки, збитки, шкоду та надати відповідні докази суду для винесення справедливого рішення про розмір відшкодування завданих збитків.

ЗВОНІТЬ
На основі