Складання договорів

Договором є домовленість двох і більше осіб, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Як правило, договором узгоджується воля двох сторін, і на певному етапі виконання договору одну сторону може щось влаштувати, можуть виникнути претензії та інші вимоги.

Для мінімізації ризиків виникнення претензій необхідно спочатку серйозно ставитися до укладання договору та юридично обґрунтовувати кожне та всі його умови.

Наші юристи та адвокати надають послуги з розробки (складання) правильних договорів:

Виходячи з Ваших цілей, завдань та побажань ми, використовуючи індивідуальний підхід, допоможемо Вам правильно скласти договір будь-якої складності, таким чином щоб він захищав Ваші інтереси, розподіляючи права та обов'язки сторін з урахуванням можливих наслідків, що випливають із порушень умов договору, проаналізуємо необхідність укладання саме такого виду договору у межах кожної конкретної угоди.

При укладанні договорів наші юристи керуються чинним законодавством України, а також судовою практикою, після аналізу яких нададуть Вам договір, який найбільше відповідає Вашим вимогам та чинному законодавству, що враховує суттєві аспекти правочину, а також можливі юридичні ризики та способи їх усунення або мінімізації.

Ми деталізуємо умови договору, які в залежності від угоди становлять особливу важливість для клієнта та успішності здійснення угоди. Ми також складемо договір, що містить положення різних видів договорів.

Якщо реалізації проекту необхідне вчинення кількох пов'язаних між собою угод, ми розробимо схему договорів, що дозволяє реалізувати проект.

Наші юристи також проведуть юридичну експертизу договорів, раніше укладених Вашими контрагентами, а саме:

  • нададуть юридичний висновок щодо відповідності положень договору чинному законодавству України
  • проаналізують юридичні та фінансові ризики, які можуть наслідувати при роботі за укладеним договором
  • внесуть зміну до договору шляхом більш точних та правильних формулювань для розуміння суті договору обома сторонами

Крім складання та експертизи договорів, наші юристи також здійснять представництво на переговорах, пов'язаних із укладанням угоди, нотаріальним завіренням, державною реєстрацією договорів.

ЗВОНІТЬ
На основі