Спадкування права на внесок у банку

Якщо Ви є заповідачем або спадкоємцем вкладу у банку, у Вас можуть виникнути такі питання:

 • Як правильно розпорядитись вкладом у банку на випадок смерті?
 • Які існують методи розпорядження вкладом у банку?
 • Чи можна отримати банківський внесок раніше 6 місяців терміну для прийняття спадщини?
 • Які обставини вважаються суттєвими для дозволу на одержання банківського вкладу раніше строку для прийняття спадщини?
 • Допустимі розміри сум на покриття видатків при достроковому дозволі на отримання вкладів?
 • Можливість видачі нотаріусом дострокового дозволу за заявою спадкоємця, якщо внесок згідно із заповітом чи заповідальним розпорядженням заповідано іншій особі?
 • Урахування обов'язкової частини при видачі свідоцтва про спадщину на право на вклад у банку?

Ми допоможемо знайти відповіді на ці, а також будь-які інші питання, які можуть виникнути у Вас при наслідуванні банківського вкладу.

З питань нотаріального оформлення спадщини (у тому числі банківського вкладу), отримання свідоцтва про право на спадщину, звертайтесь до нотаріуса Майдибура Оксана Василівна контакти.

Права спадкодавця

Вкладник має право розпорядитися правом на вклад у банку (фінансовій установі) у разі своєї смерті шляхом:

 • складання заповіту
 • зробивши відповідне розпорядження банку (фінансовій установі)
 • якщо ви не зробили ні того, ні іншого, тоді ваш внесок у банку буде успадкований за законом

Якщо Ви зробили розпорядження банку (фінансовій установі), а потім склали заповіт, у якому

 • змінили особу, до якої має перейти право на внесок, або
 • заповідаєте все майно

Спадкування вкладу

Процедура успадкування вкладу у банку:

 1. подання заяви про прийняття спадщини
 2. нотаріус з ініціативи спадкоємця робить запит до банку (фінансова установа) щодо наявності на ім'я померлого вкладів
 3. банки (фінансова установа) надає відомості у строк, зазначений нотаріусом
 4. нотаріус видає спадкоємцю свідоцтво про право на спадщину на підставі документів, що підтверджують право власності спадкодавця на відповідний внесок у банку (фінансова установа)

Як показує практика, часті випадки, коли у спадкоємців виникає матеріальна необхідність отримання вкладу раніше терміну прийняття спадщини.

Ми проконсультуємо Вас щодо можливості отримання дострокового дозволу нотаріуса на частину вкладу у банку.

Дозвіл на отримання частини вкладу

За загальним правилом свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців від часу відкриття спадщини. При цьому нотаріус до закінчення строку на прийняття спадщини може видати спадкоємцю дозвіл на отримання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), якщо це спричинено обставинами, що мають суттєве значення, а саме:

 • на покриття витрат на догляд за спадкодавцем під час його хвороби
 • на його поховання
 • на утримання осіб, які перебували на утриманні спадкодавця
 • на покриття витрат, пов'язаних із повідомленням спадкоємців про відкриття спадщини
 • на покриття інших витрат, спричинених обставинами, що мають суттєве значення

Дозвіл може бути виданий:

 • на покриття вже понесених витрат
 • на покриття майбутніх витрат

Виплата вкладу

Незалежно від того, здійснюється спадкування вкладу за законом, заповітом або заповідальним розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі:

 • відповідного свідоцтва про право на спадщину
 • дозволу нотаріуса на отримання спадкоємцем частини вкладу спадкодавця
 • за рішенням суду

При наслідуванні банківського вкладу будь-яким із зазначених вище способів виникає безліч обставин, які можуть перешкоджати отриманню вкладу. Такі обставини можуть бути викликані не лише діями зацікавлених осіб, браком документації, що підтверджує, а й неврегульованістю законодавством деяких питань пов'язаних із успадкуванням вкладу. Наприклад, які обставини вважаються суттєвими для того, щоб нотаріус дозволив успадкувати частину вкладу раніше терміну прийняття спадщини?

Крім цього, на вклади поширюється дія норм законодавства щодо обов'язкової частки у спадщині, право на яку мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатні вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкодавця.

Зазначені особи успадковують незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала кожному з них у разі успадкування за законом. А це означає, що при визначенні розміру обов'язкової частки у спадок враховується право на вклади у банку (фінансовій установі), за якими вкладником було розпорядження на випадок своєї смерті.

Але обов'язкова частка у спадщині може визначатися з майна, не охопленого заповітом. Для цього потрібна згода особи, яка має право на обов'язкову частку у спадщині. У разі незгоди ця частка визначається із усього складу спадщини. Але можливі ситуації, за яких вартість майна, охопленого заповітом, може бути значно вищою за вартість майна, не охопленого заповітом.

У таких ситуаціях обов'язкова частка може бути визначена нотаріусом із усього складу спадкового майна, включаючи і вклади в банку, щодо яких вкладником було складено заповіту або зроблено заповідальне розпорядження.

Розмір успадкованої Вами обов'язкової частини або успадкованого Вами вкладу в банку залежить також від домовленості з іншими спадкоємцями.
Ми проведемо переговори з іншими спадкоємцями з питань прийняття спадщини та врегулювання можливих суперечок.

Ми допоможемо Вам юридично обґрунтувати докази, що підтверджують, що покриття інших витрат викликане обставинами, які мають важливе значення.

Ми допоможемо Вам отримати рішення суду, на підставі якого банк зможе виплатити вклад.

Консультація 068 280-56-01
ЗВОНІТЬ
На основі