Отримання спадщини за кордоном

Ваші родичі виїхали за кордон і залишили Вам спадщину, наприклад квартиру чи машину. Причому квартира може знаходитися там, де проживав Ваш родич, наприклад, у Канаді чи Франції чи Португалії чи США, або у третій державі, в якій він не проживав, не був громадянином, а просто мав у власності майно. Машина або інше рухоме майно можуть бути в іншій державі, ніж квартира. А Ви спадкоємець, проживаєте в Україні і не знаєте, що з цим усім робити. Як Вам отримати спадщину, яка перебуває в іншій державі? Це все ускладнюється тим, що за кордоном знаходяться інші спадкоємці, яких також представляють адвокати, і які можуть бути не зацікавлені в отриманні Вами спадщини, чи за законом, чи за заповітом, або взагалі можуть про Вас не знати.

Одержання Вами спадщини може також, крім особистісних взаємин спадкоємців, ускладнюються юридичними особливостями спадкування з іноземним елементом, а це коли:

  • або один із учасників спадкових правовідносин є іноземцем, або
  • об'єкт знаходиться не в Україні, або
  • юридичний факт, який впливає правовідносини, мав місце за кордоном.

Достатньо, щоб один із вищеперелічених фактів був присутній при наслідуванні, щоб це було успадкування з іноземним елементом.

Процедура наслідування з іноземним елементом відрізняється від процедури наслідування в Україні. Присутність іноземного елемента, саме наявність успадкованого майна, як рухомого, і нерухомого, за кордоном; факт проживання, смерті чи громадянства спадкодавця чи спадкоємця за кордоном; складання заповіту в іншій юрисдикції та ін. ускладнюють процедуру наслідування з погляду тимчасових витрат та юридичних особливостей.

Таким чином, правовідносини спадкування пов'язані з двома та більше юрисдикціями. Це означає, що перше питання, яке може виникнути, яке право, тобто право якої держави застосовуватиметься для спадкових відносин ускладнених іноземним елементом.

Залежно від конкретної ситуації, в якій Ви спадкодавець, який має коріння або майно в Україні, або спадкоємець має родичів за кордоном, ми проконсультуємо Вас з усіх питань успадкування за кордоном, успадкування іноземними громадянами, можливих перешкод на шляху успадкування.

Згідно з українським законодавством, спадкові відносини регулюються правом держави, в якій спадкодавець мав останнє місце проживання. Спадкодавець може у заповіті обрати для регулювання спадкових відносин право держави, громадянином якої він був. Однак вибір права спадкодавцем буде недійсним, якщо після складання заповіту його громадянство змінилося.

Ми допоможемо Вам визначити, яке право застосовуватиметься до регулювання спадкових відносин, у яких Ви є учасником.

Як українським законодавством, так і законодавством більшості країн передбачено окремі колізійні прив'язки для наслідування рухомого та нерухомого майна.

Наприклад, в Україні успадкування нерухомого майна регулюється правом держави, на території якої знаходиться це майно, а майно, яке підлягає державній реєстрації в Україні, — право України.

Ми проконсультуємо Вас про здатність осіб на складання та скасування заповіту, форму заповіту та акт його скасування.

Наприклад, згідно із законодавством України правом держави, в якому спадкодавець мав постійне місце проживання в момент складання акта або в момент смерті визначається:

  • здатність особи на складання та скасування заповіту
  • форма заповіту та акта його скасування

Однак заповіт або акт його скасування не можуть бути визнані недійсними внаслідок недотримання форми, якщо остання відповідає вимогам:

  • права місця складання заповіту або
  • права громадянства, або
  • права звичайного місця перебування спадкодавця у момент складання акта або у момент смерті,
  • права держави, де знаходиться нерухоме майно.

Ті юридичні моменти успадкування, які на перший погляд здаються неважливими, надалі можуть безпосередньо вплинути на реальне отримання Вами спадщини — майна. Наприклад, недотримання термінів прийняття спадщини, неправильно складений заповіт та ін.

Також не менш важливим питанням є оподаткування спадщини. Розмір податку — тобто кількість грошей, які Ви, спадкоємець, повинні будете сплатити державі за отриману спадщину, залежить в першу чергу від держави, в якій знаходиться спадок, рухоме або нерухоме майно, в другу чергу — від держави, в якій перебуваєте Ви. і в яку згодом зайдуть гроші, і найголовніше — від наявності між цими двома державами угоди про уникнення подвійного оподаткування чи правової допомоги. Від усіх зазначених факторів залежить сплатіть податок на спадщину один раз або в подвійному розмірі і чи взагалі ви повинні сплачувати податок на спадщину.

Це тонкощі оподаткування спадщини, що підлягають юридичному аналізу та перевірці.

Ми проконсультуємо Вас з усіх питань оподаткування спадщини, яку Ви отримали.

Відносини, що виникають при наслідуванні з іноземним елементом, зазвичай пов'язані з дотиком різних правопорядків та необхідністю вирішення колізійних питань.

Різні підходи до спадкового права у тій чи іншій країні та особливості застосування на практиці іноземного законодавства, специфіка норм міжнародного приватного права, що діють в Україні, щодо регулювання спадкових відносин, необхідність вирішення колізійних питань та вирішення питань оподаткування – все це зумовлює складність таких справ.

Ми будемо раді допомогти Вам отримати спадок у найкоротші терміни з мінімальними витратами та дотриманням вимог законодавства різних країн.

Юридичний супровід справ щодо спадкування з іноземним елементом має багато специфічних нюансів і досить часто самим спадкоємцям та зацікавленим особам розібратися в ситуації складно чи взагалі неможливо, і тому лише професійна юридична допомога може стати запорукою реалізації спадкових прав.

ЗВОНІТЬ
На основі