Установчі документи

Реєстрація підприємства, зокрема успішність її проведення, залежить від правильності підготовки установчих документів, а це значить:

 • надати реєстратору вичерпний необхідний перелік установчих документів для підприємства певної організаційно-правової форми
 • скласти документи таким чином, щоб вони відповідали вимогам законодавства, а також визначали цілі створення підприємства та його подальшої діяльності

Таким чином, підготовка установчих документів є дуже важливим етапом, від якого залежить успіх. реєстрації підприємства. На їх підставі визначається організаційно-правова форма, порядок вирішення питань, призначення, відставка та повноваження органів управління підприємства.

Ми надамо консультацію щодо переліку установчих документів залежно від організаційно-правової форми створюваного підприємства, складемо (підготуємо) установчі документи для подання реєстратору.

Установчі документи

Ми підготуємо такі установчі документи:

 • протокол про створення підприємства та обрання директора та внесемо інформацію про засновників та директора до протоколу
 • форму на реєстрацію підприємства та внесемо до неї інформацію
 • статут та внесемо інформацію до статуту
 • акт та внесемо інформацію до акту

Відповідно до законодавства України підприємства діють на підставі установчих документів, що затверджуються засновником (засновниками) підприємства.

Залежно від організаційно-правової форми товариства установчими документами можуть бути:

 • статут
 • установчий договір
 • обидва ці документи разом

Для підприємств різних організаційно-правових форм застосовуються різні установчі документи.

Для приватного підприємства таким установчим документом є статут.

Установчим документом повного товариства та командитного товариства є установчий договір.

Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю є статут.

Зміст установчого договору

Статут чи установчий договір повинні містити таку інформацію:

 • вид суспільства
 • предмет та цілі його діяльності
 • найменування товариства (має бути зазначене повне, можна також вказати і коротке найменування, має містити вказівку його організаційно-правової форми, для повних товариств та командних товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, які несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, а також інші необхідні відомості.)
 • місцезнаходження
 • склад засновників та учасників
 • склад та компетенція органів суспільства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких потрібна одностайність або кваліфікована більшість голосів
 • розмір та порядок утворення статутного капіталу
 • порядок розподілу прибутку та збитків
 • органи управління та контролю, їх компетенція
 • умови реорганізації та ліквідації

Статут може містити й інші відомості, які не суперечать законодавству. Це навіть вітається, якщо учасники мають серйозний підхід до заснування фірми чи сумніви щодо сумлінності партнерів. У будь-якому випадку слід передбачати умову про нотаріальний порядок вчинення правочину щодо поступки часток у суспільстві, а також обов'язкову згоду інших власників (з переважним правом купівлі) на продаж частки. Це допоможе забезпечити більш-менш надійний захист капіталу фірми від рейдерських захоплень.

Установчі документи затверджуються рішенням засновника, якщо власників чи уповноважених ними органів два і більше. Таким рішенням є протокол установчих зборів, його підписують голова та секретар зборів.

Протокол установчих зборів

Протокол включає:

 • перелік присутніх учасників
 • дату та номер протоколу
 • порядок денний
 • питання для голосування
 • результати голосування

Установчі документи підписуються засновником (засновниками), прошиваються та нумеруються. Якщо власником (власниками) суб'єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), то її (їхній) підпис (підписи) на установчих документах засвідчується нотаріусом. А якщо засновником (засновниками) є юридична особа, то підписи відповідних посадових осіб засвідчуються печатками цієї юридичної особи. Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству.

Зазначимо також, що засновник має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств терміном на дев'ять місяців.

Ми також надаємо послуги із резервування найменувань для юридичних осіб.

Через деякий час після реєстрації підприємства може знадобитися внести зміни.
Це може бути пов'язано зі зміною директора, додаванням нових видів діяльності, зміни назви, адреси, складу засновників, розміру статутного капіталу.
Якщо виникла така потреба, ми готові для Вас вирішити такі завдання.

Внесення змін до установчих документів

Внесення змін до статутних документів

 • внесення змін щодо зміни директора
 • послуги з реєстрації змін у складі засновників
 • реєстрація зміни розміру статутного капіталу
 • зміна юридичної адреси
 • зміна назви
 • зміна видів діяльності (КВЕД)

Додаткові послуги

 • Отримання Витримки (Вітяга) з ЄДР (Єдиного Державного Реєстру)
 • Отримання Витягу з ЄДР (Єдиного Державного Реєстру)
ЗВОНІТЬ
На основі